Fetální echo

Nabízíme vyšetření fetální echokardiografie, a to na ultrazvukovém přístroji nejvyšší kategorie GE Voluson E8.

Vyšetření provádí zkušený dětský kardiolog MUDr. Jan Pavlíček (MNOF)

Kde ? :     ProFetaL   Centrum prenatální diagnostiky

Objednávky na tel: 596747050, 731446885 ,  Lumírova 2 , 70030 Ostrava-Výškovice , ZS Terapeut

viz: www.gynet.cz

  

Vrozené vady oběhové soustavy představují přes 40% všech evidovaných VVV u dětí narozených v ČR